Fiyatlandırma : Web sitemizde şuan gördüğünüz fiyatlar Son Kullanıcı fiyatlarımızdır. Bayilere Özel İskonto Uygulanmaktadır. Son kullanıcıya satış kapatılmıştır xmlbayi.com.tr sitemizde sadece bayilere hizmet verilmektedir.

Xml Bayilik Başvurusu

xmlbayi.com.tr(Sözleşmede “xmlbayi.com.tr” olarak ifade edilecektir.)
 
Adres: Teımanpaşa Mah. 2204 Sok. No:12 Daire:7
Kepez / ANTALYA

Telefon: 0850 242 4297
Vergi Dairesi: Düden
Vergi Numarası: 1590148678
Tescil Marka No: 2018 82439
Site Adresi: www.xmlbayi.com.tr
 
Banka Hesap Bilgileri:     
Hesap Sahibi : Uğur Yıldız 

IBAN: TR13 0011 1000 0000 0075 7693 99
Banka Adı: QNB Finansbank
 
……………………………………………….. (Sözleşmede “Bayi” olarak ifade edilecektir.)
Adres:
 
Telefon:
Vergi Dairesi:
Vergi Numarası:
Tescil Marka No:                                         (Tescil Marka No Yoksa Boş Bırakınız)
Xmlbayi.com.tr ürünlerinin satılacağı site adresi:
 
 
2  Sözleşme Amacı ve Konusu
İşbu sözleşmenin amacı Xmlbayi.com.tr’nin ürünlerinin Bayi tarafından yalnızca online satış kanallarından tüketiciye sunulması.
Konusu ise bu satışın gerçekleşebilmesi için Xmlbayi.com.tr ile Bayi arasındaki satış öncesi ve sonrası ticari ve hukuki koşulların belirlenmesidir. 
 
 
3  Tanımlar
Aşağıda tanımlanan ifadeler, sözleşmede karşılarında bulunan anlama gelecektir.
 
XML: Extensible Markup Language ya da Türkçesiyle Genişletilebilir İşaretleme Dili, hem insanlar hem bilgi işlem sistemleri tarafından kolayca okunabilecek dokümanlar oluşturmaya yarayan bir işaretleme dilidirW3C tarafından tanımlanmış bir standarttır. Bu özelliği ile veri saklamanın yanında farklı sistemler arasında veri alışverişi yapmaya yarayan bir ara format görevi de görür. SGML'in basitleştirilmiş bir alt kümesidir.
Online Satış Kanalı: Kendi adına, namına veya hesabına, online pazaryeri olarak nitelendirilen web siteleri ve açık artırmalar dahil olmak üzere, internet yoluyla satış yapılmasını sağlayan her türlü online platformu ifade eder. 
Ürün: Xmlbayi.com.tr tarafından online satış kanalında satılmasına izin verilen ve XML ile bildirilen ürünlerini ifade eder. 
 
 
4  Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
     4. 1. İşbu sözleşme ile Bayi, Xmlbayi.com.tr’den satın aldığı ürünleri online satış kanalları üzerinden nihai tüketiciye sunacaktır.
     4. 2. Xmlbayi.com.tr yetkilisi Bayi yetkilisine satışa sunulacak ürünlerle ilgili bilgileri (ürün ismi, açıklayıcı bilgileri, fiyatı, ürün görseli vb.) elektronik ortamda XML ile gönderecektir.
     4. 3. Xmlbayi.com.tr, sözleşme süresince, elektronik ortamda Bayi’ye ulaştırdığı ürünlerin temin ve teslimini garanti ve taahhüt eder.
     4. 4. Xmlbayi.com.tr, hatalı ürünlerin stokta var ise değişimini, stokta yok ise ürün ücretinin Bayi’ye iadesini garanti eder.
     4. 5. Xmlbayi.com.tr, eksik ve hatalı teslimat yapılması halinde Bayi’nin ispatlanabilir zararlarından sorumlu olacağını ürün bedelini iade edeceğini taahhüt eder.
     4. 6. Xmlbayi.com.tr stok veya ürün hataları nedeni ile iptal ettiği siparişlerin ücretlerini Bayi’ye iade etmeyi garanti eder.
     4. 7. Sözleşme süresi boyunca Bayi’nin online satış kanallarında Xmlbayi.com.tr ürünlerini pazarlama hakkı vardır.
     4. 8. Xmlbayi.com.tr, kuralları ihlal etmediği halde karşılıklı anlaşmazlıklar nedeni ile Bayi’nin sözleşmesini fesih etmek isterse, Bayi’nin ödediği XML ücretini geri ödemeyi garanti eder.
     4. 9. Ürünlerin kargolama sırasında kaybolması veya teslim onayı olmayan üçüncü kişilere teslimden dolayı oluşan kayıpların sorumluluğu Bayi’ye aittir.
     4. 10. Xmlbayi.com.tr, iç giyim, sağlık, medikal ürünlerde yasal mevzuattaki hijyen kuralları gereği değişim veya iade yapamaz, Bayi’de bu ürünleri aynı şartlar ile müşterine satmayı taahhüt eder.
     4. 11. Bayinin yaptığı satışlarda müşterisi ile arasındaki anlaşmazlıklar için Xmlbayi.com.tr hiçbir sorumluluk kabul etmez, Bayi müşterisinin talebi halinde müşterinin tüm zararlarını değişim ve iade hakkı olarak karşılamayı taahhüt eder.
     4. 12. Xmlbayi.com.tr, kargo fiyatlarındaki değişiklik oranında, kargo fiyatlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
     4. 13. Xmlbayi.com.tr, ürün fiyatlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
     4. 14. Xmlbayi.com.tr, Bayi’nin sitesinde satışta olacak ürünlerinin listesini istediği zaman güncelleyebilir, listeden ürün çıkartabilir ya da ürün ekleyebilir.
     4. 15. Xmlbayi.com.tr yetersiz stok nedeni ile Bayi siparişini iptal etme hakkına sahiptir.
     4. 16. Stokta olmayan ya da satıştan çıkarılması istenen ürünler, ürün fiyatları, kampanya, indirim bilgileri Xmlbayi.com.tr tarafından Bayi’ye bildirecektir.
     4. 17. Bayi ürün bilgilerinin yer aldığı XML den güncellemeleri her gün en az bir kere yapmak zorundadır. Aksi halde doğacak doğrudan veya dolaylı zararlardan Xmlbayi.com.tr sorumlu tutulamaz.
     4. 18. Xmlbayi.com.tr, sipariş edilen ürünleri Satıcı’nın bildirdiği adrese kargo vasıtasıyla iletecektir. Kargodan kaynaklanan gecikmeler nedeniyle Xmlbayi.com.tr'nin sorumluluğu bulunmayacaktır.
     4. 19. Bayi, Xmlbayi.com.tr’nin belirttiği ürün listesinde değişiklik yapmak isterse yazılı olarak Xmlbayi.com.tr’e bildirecek ve onay alarak değişikliği gerçekleştirecektir. Onay alınmadan yapılmış olan değişikliklerden oluşabilecek zararlar, Bayi’nın sorumluluğundadır.
     4. 20. Bayi’nin ürün listesinde yapılan değişiklikten kaynaklanan doğrudan ve dolaylı olarak oluşacak ispatlanabilir bütün zararları, Xmlbayi.com.tr’nin ilk talebinin ardından derhal nakden ve defaten Bayi tarafından karşılanacaktır.
     4. 21. Bayi’nin ürün listelerinde, fiyatlarında, açıklamalarında, ürün resimlerinde yaptığı değişikler nedeni ile doğrudan ve dolaylı olarak oluşacak ispatlanabilir bütün zararlar için Xmlbayi.com.tr sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.
     4. 22. Bayi kendi sitesinde müşteriyi yanıltıcı ifade, açıklama, fiyat, resim kullanması ve bundan dolayı doğrudan ve dolaylı olarak Xmlbayi.com.tr’nin sorumlu tutulması halinde sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.
     4. 23. Bayi, yasal mevzuata uygun satış yapmalı ve müşterileri ile anlaşmazlığa düştüğünde yasal süre içinde müşterilerine iade ve değişim hakkı tanımalıdır, aksi takdirde oluşan tüm zararlardan Bayi sorumludur, müşterilerine iade ve değişim hakkı tanımayan Bayi’nin tespiti halinde xmlbayi.com.tr tek taraflı olarak sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir.
     4. 24. Tüketicinin Korunması Kanunu ve Borçlar Kanunu’nun bu konuda satıcıya yüklemiş olduğu mükellefiyetler bakımından, Bayi sıfatıyla sorumlu olacaktır. Bayi Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümlerine uygun hareket etmeyi taahhüt eder ve aksi halde xmlbayi.com.tr’nin doğrudan ve dolaylı olarak uğrayabileceği ispatlanabilen tüm zararı, xmlbayi.com.tr’nin ilk talebinin ardından derhal nakden ve defaten Bayi tarafından karşılanacaktır.
     4. 25. Taraflar birbirilerinin yasal temsilcisi, vekili, mümessili, acentesi (...ve bunun gibi) değildir ve üçüncü şahıslara, üyelerine ve müşterilere karşı işbu sözleşme ve eklerinde belirtilen konular dâhilinde ve/veya dışında birbirleri adına veya hesabına görüşmeler ve işlemler yapmaya, taahhüt altına girmeye; birbirlerinin adını kullanarak hukuki işlem yapmaya yetkili olmayacaktır.
     4. 26. XML link tarafınıza mail olarak gönderildikten sonra entegrasyon süreci işleriniz için 7 günlük süreniz bulunmaktadır. 7 Gün sonunda 1 aylık xml kullanım süreniz başlayacaktır.
     4. 27. Bazı ürünlerimiz pazaryerinde satışa kapalıdır. Bunun nedeni sitemizde üç grup satıcı bulunmasıdır bu üç grup (sosyal medya bayileri, xml bayileri, uluslararası satış bayileri) sosyal medya da satış yapanlar için ayrılmış olan ürünlerin pazaryerlerinde satışı yapılmamaktadır.
     4. 28. Sitemizde üç grup satıcı bulunmaktadır (sosyal medya bayileri, xml bayileri, uluslararası satış bayileri) bu nedenle bazı ürünler kapıda ödemeli bazı ürünler ise sadece kredi kartı ile satılmaktadır.
     4. 29. XML linkinizde gelen ürünlerin seo bilgilerini kullanmak isterseniz. Mail olarak talep oluşturmanız gerekmektedir aksi halde seo bilgileri tarafınıza ulaşmayacaktır.<
Yükleniyor...